THẤM NHUẦN LỜI DẠY CỦA BÁC ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

TRƯỜNG THỌ

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu sớm nhận ra được vai trò, sức mạnh của thanh niên, tuổi trẻ trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và kiến thiết nước nhà. Năm 1925, trong bài Gửi thanh niên An Nam, Người đã nhắc nhở: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất khi đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”. Cũng trong năm này, khi truyền bá tư tưởng cách mạng cho dân tộc, Bác đã chọn thanh niên làm đối tượng đầu tiên vì đây là lực lượng trẻ đầy lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh cho cách mạng, lực lượng nòng cốt cho việc sáng lập tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạnh đồng chí hội” tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

cần để hình ảnh Tổ quốc gần hơn vơi học sinh (Ảnh: Giadinh.com)

Ngay sau khi đất nước độc lập, trong thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác Hồ đã khẳng định: “…Non song Việt Nam có trở nên vể vang được hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn công học tập của các cháu…” và trong cái tết độc lập đàu tiên, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Bác viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội…”, ngày 17 tháng 8 năm 1947 trong thư gửi thanh niên, một lần nữa Bác Hồ đã khẳng định: “…Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạn, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương laic ho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó…”

Chính vì vậy suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng con người, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên. Bác coi con người nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng là nhân tố hàng đầu, nhân tố quyết định vận mệnh của đất nước sau này. Trong xây dựng con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bác quan tâm đén việc chăm lo đào tạo, giáo dục và bồi dưỡng lớp thanh niên, trong đó có lớp thanh niên trí thức – những thanh niên, sinh viên đang học tập trong các trường đại học, cao đẳng. Bác đã nhiều lần nói chuyện với sinh viên đang học tập trong nước và sinh viên nước ngoài đến dự hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế tại Việt Nam.

Những lời dạy bảo, những tình thương bao la mà gần gũi của Bác đối với thanh niên, học sinh thể hiện qua những nội dung sau:

1. Về vấn đề học tập:

Đối với học sinh, sinh viên nhiệm vụ đầu tiên là học, học tốt và học giỏi, học

để thành người hữu ích xây dựng xã hội, kiến thiết đất nước. Bác nói: “Nhiệm vụ chính của thanh niên là học”, đồng thời Bác đặt vấn đề rõ rang để giúp thầy giáo và học sinh nghiên cứu: “Phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì?” Tại Đại hội sinh viên lần thứ hai, ngày 7/5/1958, một lần nữa nhắc lại và nhấn mạnh: “Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai? Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương hướng”. Bác còn nói: “Làm nghề gì cũng phải học” và mục đích của việc học là để “nâng cao năng lực làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống nhân dân ngày càng no ấm, vui tươi”. Làm theo lời Bác dạy, đại bộ phận thanh niên đang ra sức học tập, tích lũy, nắm vững kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn để thực sự có trình độ chuẩn bị, tự tin vào đời, lập nghiệp nhanh chóng đáp ứng yêu cầu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

2. Về đức và tài:

Tại Đại hội Sinh viên lần thứ hai, ngày 7/5/1958, Bác nhấn mạnh hai phẩm

chất hàng đầu của học sinh, sinh viên phải rèn luyện trong nhà trường là đức và tại. Sau này, Bác còn dùng khái niêm hồng và chuyên. Đức và tài, hồng và chuyên luôn đi đôi với nhau, song hành tồn tại cùng nhau trong một con người.

Về đức, theo Bác nói là đạo đức, đạo lý làm người mà với thời đại của chúng

Ta phải rèn luyện để có đạo đức cách mạng. Bác giả thích đọ đức cách mạng rất giản dị, cụ thể: “Đạo đức cách mạng không phải những điều cao siêu, xa lạ mà đối với mỗi người bất kỳ ở cương vị nào cũng đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích phục vụ chủ nghĩa xã hội”, “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện mà bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Bác coi “đạo đức là cái gốc của người cách mạng” và Bác chỉ rõ cách thức phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng: “Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa”, “Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tâọ thể, từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn”.

Sở dĩ Bác chỉ rõ cụ thể để mọi người hiểu thấu đáo nước ta xây dựng xã hội chủ nghĩa từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nền sản xuất chủ yếu là thủ công phân tán cùng với chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi là một lực cản lớn, hạn chế năng lực sáng tạo của tuổi trẻ. Bác coi trọng việc giaó dục thanh niên nói chung và thanh niên sinh viên nói riêng phải xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, xây dựng tinh thần làm chủ. Đương nhiên xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là xóa bỏ lợi ích cá nhân chính đáng mà là sự hòa hợp giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích xã hội.

Về tài, tức là năng lực, trình độ chuyên mônnghiệp vụ được tích lũy và phát huy tác dụng, đóng góp thiết thực, làm lợi ích cho xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Bác mong muốn xã hội có nhều ngừoi tài và người tài đem hết tài năng, tâm huyết phục vụ xã hội.

3.Về lý tưởng cách mạng:

Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung

và cho thanh niên sinh viên nói riêng là một trong những vấn đề được Bác Hồ đặc biệt quan tâm. Bác ân cần khuyên nhủ: “Chúng ta không có một chút nào được quyên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thăng lợi trên đất nước ta”. Đương nhiên, lý tưởng sống của thanh niên sinh viên không chỉ dừng lại ở nhận thức và quan niêm mà phải được tôi rèn trong thực tiễn, học đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thức tiễn, phải thành hành động thông qua hành động và hiệu quả của hành động.

Thời gian tới, đất nước ta tiếp tục đứng trước những thời cơ và thử thách lớn lao, hơn bao giờ hết, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, sinh viên học sinhlại càng vinh dự và nặng nề. Tương lai của đất nước, của dân tộc đang nằm trong tay thế hệ trẻ.

128 thoughts on “THẤM NHUẦN LỜI DẠY CỦA BÁC ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

 1. toc truong

  Cả đất nước đang kỳ vọng vào thế hệ tương lai, thế hệ trẻ của đất nước, những chủ nhân tương lai của đất nước. Những người sẽ là trụ cột sau này của đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác , mỗi sinh viên phải luôn cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với vai trò sau này của mình.

 2. he

  Sinh viên những người chủ nhân tương lai của đất nước. Những thế hệ mà cả đất nước đang kỳ vọng, đang dần dần khẳng định được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi sinh viên hãy cố gắng hơn nữa vì sự phát triển của đất nước, vì sự nghiệp đổi mới của đất nước.

 3. rong den

  Đất nước có phát triển được hay không, có thể sánh vai với các nước trên thế giới được hay không là nhờ một phần lớn vào thế hệ sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ là những tri thức trong tương lai, là những thế hệ nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 4. song dep

  Để tiếp tục thực hiện thành công công cuộc đổi mới của đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì sinh viên đang là một trong những chủ nhân, thế hệ đống vai trò quan trọng. Vì vậy mỗi sinh viên phải tự ý thức được trách nhiệm của mình để xứng đáng với những sự kỳ vọng của đất nước.

 5. tranvaniet

  Sinh viên những thế hệ tương lai của đất nước, những trụ cột của đất nước. Là thế hệ luôn mang trong mình lòng nhiệt tình và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những người có đóng góp và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 6. toc truong

  Sinh viên là thế hệ có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước. Sinh viên là thế hệ kế cận, là niềm tin, là sức mạnh của đất nước, của nhân dân Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

 7. toc truong

  Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước, những người trụ cốt sau này, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Mỗi sinh viên hãy thể hiện được rõ những phẩm chất, lòng yêu nước của mình đối với sự phát triển của đất nước.

 8. chien thang

  Mỗi sinh viên hãy là một chủ nhân thực sự của đất nước. Thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sinh viên thì mỗi sinh viên phải ra sức học tập để cống hiến tài năng, năng lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

 9. Cohangxom

  Ngay từ lúc sinh thời Bác Hồ đã luôn quan tâm chú ý đến các em học sinh sinh viên bởi vì Bác cho rằng đây sẽ là những chủ nhân tương lai của đất nước. Theo Bác đất nước ta có phát triển có vững mạnh chính là nhờ vào công học tập rèn luyện của các em. Vì thế Bác đã có những lời dạy rất có ý nghĩa dành cho các em để các em có thêm động lực niềm tin phấn đấu học tập rèn luyện hơn nữa không phù lòng mong mỏi của Bác.

 10. nana trinh

  Chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chúng ta có thể đi tắt, đón đầu thời đại được hay không? Chúng ta có thể vượt ra khỏi đói nghèo, tụt hậu để trở thành một quốc gia giàu có, vững mạnh, phát triển về mọi mặt được hay không? Tất cả đang trông chờ vào ý chí, nghị lực và bản lĩnh của tuổi trẻ; tất cả đang được quyết định bởi những việc làm, những hành động cụ thể của tuổi trẻ hôm nay. Vì vậy ngay từ lúc này hãy cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện để có thể đưa đất nước ta ngày càng phát triển, cho nhân dân ta ngày càng có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

 11. The Ghost

  Không ít thanh niên, sinh viên học sinh còn thụ động, ỷ lại, chưa tích cực vươn lên tự tạo việc làm, còn ngại khó, ngại khổ, ngại về nông thôn, miền núi công tác. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, buông thả, thực dụng, thờ ơ, ngại tham gia vào các hoạt động chính trị – xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực trẻ chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đặc biệt trong quá trình hội nhập. Chính vì điều này cũng đã làm cho nguồn nhân lực có tri thức có thể đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn của đất nước ta còn rất yếu và thiếu. Vì thế cần phải có những biện pháp để có thể giải quyết được thực trạng hiện nay đặt ra.

 12. he

  Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi sinh viên hãy luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình vì sự phát triển, vì những mục tiêu chung của đất nước, vì đất nước, vì thế hế tương lai , sinh viên hãy luôn thể hiện được bản lĩnh của mình.

 13. nana trinh

  Những lời Bác Hồ dạy học sinh sinh viên là kim chỉ nan để dẫn dắt soi sáng và tiếp thêm động lực sức mạnh cho học sinh sinh viên có thể học tập phấn đấu rền luyện hơn nữa. Chúng ta cũng đã biết rằng hiện nay muốn xây dựng đất nước phát triển thì cần phải dựa vào tri thức mà muốn thế thì cần phải quan tâm đến công tác giáo dục cho học sinh sinh viên. Vì thế lời Bác Hồ dạy đối với học sinh sinh viên không chỉ là dành cho giới trẻ mà nó cũng là lời nhắc nhở của Bác đối với Đảng và nhà nước cũng như toàn thể dân tộc phải biết quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo.

 14. he

  Mỗi học sinh, sinh viên phải luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân mình đối với sự phát triể của đất nước. hãy là những chủ nhân thực sự của đất nước. Học sinh sinh viên phải ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ của mình đối với đất nước trong giai đoạn mới.

 15. lao lang

  Mỗi sinh viên hãy nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với sự phát triển của đất nước, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, hãy là những trụ cột của đất nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, để cùng với đất nước thực hiện thành công những mục tiêu đã đặt ra.

 16. Đặng Xuân Khu

  http://tiny.cc/l69f1w

  Đứng trước mả Ba-Đình, các cháu ôm nhau cùng khóc mà than rằng:

  Nhớ linh xưa
  Thị Cáo là tên Văn Hồ là họ.
  Sinh Cung là tên cúng cơm Ái Quốc là danh ăn cắp

  Ngo ngoe dăm ba chữ, vội chui vào bến Nhà Rồng mà học thói tai vênh
  Chập-choạng chín mười câu, mau leo lên tàu Thực Dân để hầu quân mũi lõ

  Chân trước đá chân sau, vớ vẩn ra đi tìm đường phá nước mà gạt gẫm dân đen
  Cẳng giữa gác một bên, vờ vịt trở về kiếm cách hại người để dối lừa con đỏ

  Chủ-nghĩa Mác hoang tưởng, cương quyết phải đem về để tôn kính hơn cha
  Lý-thuyết Lê mù quáng, nhất định cứ tiến tới mà thờ phụng quá tổ

  Dụ khị kết đoàn triệu người như một, bảo là đánh Tây cho dân mình mãi ấm no
  Xúi dục thân ái một dạ không hai, nói hãy đuổi Pháp để nước ta thôi thống-khổ.

  Ngấm ngầm ra mật lệnh: ai không theo rõ ràng là đồ phản động, cho tất cả xứng được mò tôm
  Công khai nói trắng ra: ai chống lại đích thị là bọn gián điệp, khiến phần đông đáng cho dựa cột

  Cải cách ruộng đất: hàng hàng kẻ bị đày đoạ ở chốn rừng thiêng nơi nước độc
  Đấu tố địa chủ: lớp lớp người cứ thế trói mà đem chôn sống cho trâu cày

  Đánh tư sản mò từng xó chợ góc nhà thổ
  Để cán bộ lượm cả đáy quần chị em ta

  Một nửa nước mếu máo mỉm cười ngoài miệng, suy tôn thiên tánh ngài Các Mác, cụ Lê Nin
  Mấy triệu dân nghẹn ngào nén khóc trong lòng, thành-kính địa danh bến Nhà Rồng, hang Pắc Bó

  Mồm nói yêu nước, mau chóng cấu kết với thực dân đế quốc chia đôi tổ quốc
  Dạ bảo thương dân, vội vàng xúi bẩy giới thanh niên thiếu nữ sinh Bắc tử Nam

  Tháng Tư Đen, Bác không còn để thấy vẹm cán ngố vào nơi trù-phú, một ngàn chuyện mới vỡ lẽ rằng đất Bắc rất nghèo nàn
  Năm Bẩy Nhăm, “Người” chẳng sống mà nhìn khỉ rừng xanh đến chỗ phồn-vinh, mấy trăm điều mới hay biết là miền Nam thật giàu có.

  Người ở trong miền Nam của cải chất đầy
  Ta đến từ phương Bắc thân hình đói khổ

  Chỉ tại lũ yêu xanh
  Chính vì loài quỷ đỏ

  Cam-tâm làm tay chân cộng sản quốc-tế, tội ác Hồ Chí Minh, sử đó vẫn nơi đây;
  Dốc lòng mang đầu óc thế giới đại đồng, nợ máu Nguyễn Sinh Cung, bia xanh còn chốn đó!

  Mất dạy với tổ tiên, cả gan gọi tiền nhân bằng Bác xưng Tôi
  Láo lếu với nhân dân, bặm trợn tự xưng mình cha già dân tộc

  Thê thiếp đầy đàn, mà cứ ông ổng to mồm vì đất nước hy sinh không muốn lấy vợ
  Mèo chuột cả đám, lại hay bô bô lớn miệng vì nhân dân quên mình nên vẫn còn trinh

  Sinh-nhật bữa 19 mập mờ khôn lẽ quên, vẫn còn thơ vui … vãng sinh
  Giỗ chạp ngày 2/9 rõ ràng mà cũng giấu, nên làm văn tế … chúc thọ

  Hỡi ôi! Hỡi ôi!

  Sao “Bác” chẳng sống thêm ít nữa, sẽ thấy Đông Âu lắm chuyện lu-bu;
  Bởi “Người” không chết chậm nhiều thêm, được ngó Liên Xô nhiều điều kia nọ

  Trăm năm bia đá thì mòn
  Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

  Đừng tưởng chết là hết, ngàn năm nhặng đậu hổ ngươi
  Cứ cho là sống chưa vừa, vạn thuở ruồi bu mắc cỡ

  Chung rươu tưới xuống, khôn thì nên sám hối, nghiệp ma vương bá đạo, kiếp sau khó được làm người
  Hũ mắm xông lên, linh thì phải ăn-năn, kiếp nghiệt súc dã man, nghiệp lai dễ thành giống chó

  Ai tai! Ai tai!

  Hồn của Nguyễn Sinh Cung, Anh Ba, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Lý Thuỵ, Hồ Chí Minh ….

  tội đồ dân tộc,
  sống ác chết thảm,
  phanh thây phơi xác,
  đời đời nguyền ruả,
  người người nguyền rủa

  Tao gọi trúng đứa nào thì đứa nấy lên hiện lên mà thượng hưởng!

  Thượng hưởng …..

 17. cua ban

  Qua những quán trình phát triển của đất nước, chúng ta đang dần chứng tỏ được sự phát triển của mình, được sức mạnh của mình trong xu thế hội nhập với thế giới. Sinh viên đang là một trong những nhân tố quan trọng cho thời đại mới, cho sự phát triển cuẩ đất nước.

 18. rong den

  Mỗi sinh viên hãy thể hiện quyền làm chủ của mình, thể hiến trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước. Hãy cùng đóng góp tài năng trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình vào sự phát triển chung của đất nước, cùng đưa đất nước Việt Nam lên một tầm cao mới, cùng chung tay vì sự phát triển của nước Nhà.

 19. 1dieugiandi

  Thấm nhuần lời dạy của Bác đối với học sinh, sinh viên. Vì vậy ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì mỗi học sinh sinh viên hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, hãy ra sức học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành những công dân có ích, những người chủ tương lai của đất nước.

 20. chia se

  Đúng như vậy. Những chủ nhân tương lai của đất nước là học sinh sinh viên, đất nước có phát triển bền vững, sánh vai với các cường quốc chính là nhờ vào tâng lớp này. Vì thế mỗi học sinh sinh viên hãy luôn là những lá cờ đầu, luôn là một chủ nhân thực sự của đất nước.

 21. dinh menh

  Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho học sinh, sinh viên. Với Bác đây là một trong những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, là những trụ cột của đất nước sau này. Những người sẽ là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 22. Quốc Anh Nguyễn

  Thế hệ trẻ Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhau cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quí báu.

 23. Quốc Chung Nguyễn

  Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

 24. Quốc Hà Nguyễn

  Sự nghiệp đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và xã hội mở ra cho thanh niên nhiều cơ hội để phát huy tài năng, cống hiến và trưởng thành.

 25. Quốc Huy Nguyễn

  ai cũng biết rằng tuổi trẻ là một thành phần, yếu tố quan trọng , ảnh hưởng đến tương lai đất nước, vì thế mà Bác đã căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt nam có bước đến đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”.

 26. Duy Huy Nguyễn

  Tuổi trẻ là những công dân ở lứa thành niên, thanh niên… là thế hệ măng đã sắp thành tre, là người đã đủ điều kiện, đủ ý thức để nhận biết vai trò của mình đối với bản thân, xã hội.
  Tuổi trẻ của mỗi thời đại là niềm tự hào dân tộc, là lớp người tiên phong trong công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước.

 27. Quang Lê Nguyễn

  Thế kỉ 21, thế kỉ của sự phát triển, không ngừng nâng cao trình độ văn hoá kinh tế, đất nước. Để có thể bắt kịp đà phát triển của những nước lớn mạnh thì đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người mà lực lượng chủ yếu là tuổi trẻ. Bởi đó là lực lượng nồng cốt, là chủ nhân tương lai, là nhân vật chính góp phần tạo nên cái thế, cái dáng đứng cho non sông Tổ quốc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s