Posted in Tin Tức

8/3 – Một ngày như mọi ngày

Capture

       Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề phụ nữ, nhất là quyền bình đẳng nam nữ. Chính Người đã khẳng định: “Công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đàn ông về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình”. Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng và phát triển một cách toàn diện tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề phụ nữ, luôn nỗ lực để hướng tới sự bình đẳng thực chất cho phụ nữ. Bài viết “Còn 364 ngày khác?” của bút danh Jonathan London đăng trên blog “anhbasam” ngày 8/3/2016 là một bệnh phẩm thể hiện rõ bản chất bẩn thỉu, bôi nhọ những giá trị và nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

       Xin thưa với tác giả bài viết này nói riêng và bọn “rận chủ quốc nội” nói chung rằng ngày nay phụ nữ Việt Nam đủ trình độ, đủ bản lĩnh, đủ kiến thức xã hội để bước ra hội nhập quốc tế chứ không dễ gì đi tin mấy lời “sàm bậy”, xuyên tạc rẻ tiền đó. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả xin nêu ra một số minh chứng để bạn đọc thấy đâu là “sự thật”“đâu là xuyên tạc sự thật”.

       Nhiều văn bản Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề phụ nữ đã được ban hành: Ngày 12/7/1993, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ – TW về “Đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới”; ngày 12/7/1993, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ – TW về “Đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới”; ngày 29/11/2006 Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật Bình đẳng giới; ngày 21 tháng 11 năm 2007 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua Luật Phòng chống bạo lực gia đình,…  Đây là những văn bản pháp lý có ý nghĩa rất quan trọng, là công cụ pháp lý thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình phấn đấu thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở nước ta.

      Đồng thời, chúng ta đã có cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, có văn bản chính thức giao cho Uỷ Ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội phụ trách về Bình đẳng giới; hằng năm Chính phủ có báo cáo với Quốc Hội về thực hiện các mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới.

       Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, phụ nữ Việt Nam ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đặc biệt là trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, nhiều vị trí chủ chốt trong các cơ quan Đảng và Nhà nước là phụ nữ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng được thực hiện đầy đủ hơn, đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ chị em được cải thiện.

       Tin tưởng rằng dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề phụ nữ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, phụ nữ Việt Nam ngày càng đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu bình đẳng, phát triển của phụ nữ, xứng đáng với niềm tin yêu của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” mà bác đã trao tặng!

        Ngọc Bút

 

One thought on “8/3 – Một ngày như mọi ngày

  1. Ai cũng biết rằng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là một ngày kỷ niệm của chung toàn thế giới, ngày đó là ngày tôn vinh phụ nữ, cũng đồng thời là khẳng định những thành tựu của phong trào giải phóng phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới đã diễn ra trong rất nhiều năm qua. Ngày 8/3 là một ngày kỷ niệm chứ không phải hiểu lệch lạc là chỉ ngày đó phụ nữ mới được tôn vinh còn những ngày khác thì không. Chỉ có giọng điệu của mấy thằng phản động rởm đời mới xuyên tạc ra như thế mà thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s