Posted in Tin Tức

Kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016)

       Kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016)

91-nam-bao-chi-cach-mang-viet-nam.PNG

      Cách đây vừa tròn 91 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và ra số đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu một mốc son quan trọng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Để ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, năm 1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 21/6 hàng năm là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 21/6 là ngày vinh danh những đóng góp thầm lặng mà vô cùng to lớn của đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

      Trải qua 91 năm ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, đến nay, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã lập nên những chiến công vẻ vang song hành cùng với lịch sử dân tộc. Từ những ngày đầu gian khó, sau tờ báo Thanh Niên, nền báo chí cách mạng Việt Nam liên tục được củng cố và phát triển với nhiều ấn phẩm như tờ Tranh Đấu (tờ báo đầu tiên của Đảng), tạp chí Đỏ (tạp chí đầu tiên của Đảng), tiếp sau đó là hàng loạt những tờ báo khác như Tù nhân báo (sau đổi thành Lao tù tạp chí), Việt Nam độc lập, Dân chúng, Cờ giải phóng, Cứu quốc, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam… Những tờ báo này đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

       Với hơn 400 nhà báo đã anh dũng ngã xuống trên các chiến trường trong khi làm nhiệm vụ truyền tải hơi thở của cuộc chiến đến với quần chúng cho thấy sự mất mát lớn lao nhưng cũng thật vẻ vang và hào hùng của những người làm báo. Đội ngũ báo chí không chỉ đóng góp trí tuệ, tài năng của mình thông qua việc cho ra đời những ấn phẩm báo chí, những bài viết là đứa con tinh thần của họ mà lớn lao hơn đó là mồ hôi, nước mắt và cả máu của bao thế hệ nhà báo đã đồng hành cùng dân tộc trong các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược, thống nhất đất nước.

       Hiện nay, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã có một đội ngũ hùng hậu với hơn 22 nghìn nhà báo công tác tại hàng trăm cơ quan báo chí cả trung ương và địa phương. Tuy nhiên, trọng trách đặt lên vai những người làm báo không theo đó mà giảm đi, trái lại còn nặng nề hơn trước. Công chúng ngày càng đặt sự kỳ vọng nhiều hơn vào những người cầm bút trong cập nhật và truyền tải một cách nhanh chóng kịp thời mọi vấn đề của đời sống xã hội; Đảng và Nhà nước mong muốn nhiều hơn vào đội ngũ làm báo trong công cuộc bảo vệ chính nghĩa, đấu tranh phản bác những quan điểm, tư tưởng, giọng điệu tuyên truyền sai trái của các thế lực thù địch bên ngoài. Bên cạnh đó, dưới sự tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, có không ít những người cầm bút, những “nhà báo” có biểu hiện lệch chuẩn… Đây là những vấn đề đã và đang đặt ra cho nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời gian tới.

        Báo chí là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, là một bộ phận của đời sống tinh thần của con người, của một dân tộc, có tác động mạnh mẽ đối với xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, báo chí là thứ quyền lực “mềm” nhưng có tác động mạnh mẽ và nhanh nhất đến với công chúng. Do đó, người làm báo cần phải thực sự là người có tài năng trong chuyển tải một cách nhanh chóng, kịp thời mọi mặt của tình hình đất nước đến với công chúng. Đồng thời, đòi hỏi người làm báo phải thật sự “chân chính” để không bị tác động bởi sự cám dỗ tầm thường hoặc sự tác động, hướng lái của các thế lực thù địch.

        Sau 91 năm ra đời, xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay đang có những bước phát triển mạnh mẽ với đội ngũ những người làm báo trẻ tuổi, có tài năng, được đào tạo bài bản cho thấy đây thực sự là động lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam thời gian tới. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để toàn Đảng, toàn dân ta ôn lại những trang vàng truyền thống trong quá trình hình thành và phát triển của nền báo chí nước nhà, tự hào về những chiến công, những đóng góp thầm lặng nhưng cũng vô cùng to lớn của đội ngũ những người làm báo trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc cũng như trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, vững tin vào đội ngũ nhà báo hiện nay, những người sẽ tiếp bước những thế hệ nhà báo đi trước, tiếp tục lập nên những chiến công, đóng góp “tài – đức” vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

          MQ

Advertisements

One thought on “Kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016)

  1. Báo chí là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội, là một bộ phận của đời sống tinh thần của con người, của một dân tộc, có tác động mạnh mẽ đối với xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, báo chí là thứ quyền lực “mềm” nhưng có tác động mạnh mẽ và nhanh nhất đến với công chúng. Do đó, người làm báo cần phải thực sự là người có tài năng trong chuyển tải một cách nhanh chóng, kịp thời mọi mặt của tình hình đất nước đến với công chúng. Đồng thời, đòi hỏi người làm báo phải thật sự “chân chính” để không bị tác động bởi sự cám dỗ tầm thường hoặc sự tác động, hướng lái của các thế lực thù địch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s