Posted in Blog - Tin Tức

Hội đồng liên tôn Việt Nam “bẽ mặt”

hội đồng liên tôn.png

       Gần đây, thông tin trên mạng xã hội xuất hiện toàn văn hai bức thư được cho là của hai mục sư đạo Tin Lành có tên là Đinh Ủy và Đinh Thanh Trường “tố” Hội đồng liên tôn Việt Nam đã “gắp lửa bỏ tay người” khi cố ý mượn danh hai mục sư này vào các kháng thư tôn giáo đầy ma mị, lừa gạt số con chiên ngoan đạo “hưởng ứng” vào các chiêu trò tuyên truyền xuyên tạc nhằm mục đích chống Đảng, Nhà nước của chúng.

      Hội đồng liên tôn Việt Nam được thành lập tại Hoa Kỳ, là tập hợp của một số đối tượng “có số má” là thành viên trong các tôn giáo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài. Chưa nói đến tính nhập nhằng trong việc liên minh “Chúa”, “Thánh”, “Phật”, Liên tôn Việt Nam còn cho thấy tính không chính danh của mình. Mặc dù được thành lập với danh xưng và tôn chỉ “mĩ miều”, nhưng ngay cả những đối tượng cầm đầu của cái gọi là liên tôn này dù có “lạc quan” đến mấy cũng không thể hình dung được một ngày nào đó “Thần” vốn là “chí cao vô thượng” của tôn giáo này lại xếp ngang hàng với “Phật” ở tôn giáo khác.

        Hội đồng liên tôn Việt Nam ra đời ở Mỹ,đám lưu manh khoác áo tu hành nhà phật và lũ phản loạn khoác áo linh mục như Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại (dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng); Thích Không Tánh (Chùa Liên Trì); Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân và Nguyễn Bạch Phụng (Cao Đài Tây Ninh); Lê Quang Liêm (Phật giáo Hòa hảo); Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hoàng Hoa, Lê Quang Du (mục sư Tin lành) “nhớn nhác” cũng cho ra đời “bệnh phẩm” Hội đồng liên tôn Việt Nam nhằm lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Mặc dù “cùng ngồi chung chiếu, cùng ăn một mâm” nhưng đám “tặc tử” nói trên lại không thể thống nhất được việc ai làm Chủ tịch, thế nên mới có chuyện tất cả lũ phản loạn này đều giữ chức đồng Chủ tịch.

        Là một bệnh phẩm ra đời nhằm mục đích chống Đảng, Nhà nước, thời gian qua, Hội đồng liên tôn Việt Nam hễ mở miệng là đều lợi dụng những sự kiện phức tạp về tôn giáo để lớn tiếng kêu gọi đòi đấu tranh cho cái gọi là “quyền tự do tôn giáo” ở Việt Nam. Những việc làm bỉ ổi này là “vải thưa che mắt Thánh” nhưng vì những niềm tin tôn giáo mù quáng, vì đức vâng lời, phụng sự tuyệt đối bề trên nên bấy lâu nay, nhiều chức sắc tôn giáo tiến bộ, có tâm với Giáo hội phải “giả câm, giả điếc”, “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

       Tuy nhiên, lần này thì khác, trước những việc làm bỉ ổi, vô liêm sỉ, lợi dụng vấn đề tôn giáo hoạt động chống Đảng, Nhà nước, hai mục sư đạo Tin Lành là Đinh Ủy và Đinh Thanh Trường đã dũng cảm làm những điều mà không ít những con chiên ngoan đạo của Chúa không dám làm. Bức thư “tố cáo” bản chất và những việc làm sai trái của cái gọi là Hội đồng liên tôn Việt Nam được chia sẻ gần đây trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi đặc biệt từ cộng đồng mạng và dư luận xã hội. Lần đầu tiên, bộ mặt trí trá của một tổ chức, hội nhóm “khoác áo” tôn giáo bị bóc mẽ. Lần đầu tiên, một mục sư trong tôn giáo lên tiếng bóc mẽ bản chất và những âm mưu thâm độc của hội, nhóm bất hợp pháp này.

       Dư luận đang chờ đợi sự phản ứng chính thức từ Hội đồng liên tôn Việt Nam, nhưng rõ ràng với việc đích danh đọc đơn tố cáo Hội đồng liên tôn Việt Nam cho thấy hội nhóm này khó mà “thanh minh” với giáo dân và cộng đồng mạng. Bộ mặt thật và tôn chỉ “đoàn kết dân tộc” của Hội đồng liên tôn Việt Nam đã bị bóc mẽ. Không biết sau sự việc “bẽ mặt” lần này, Hội đồng liên tôn Việt Nam còn có thể tiếp diễn chiêu trò “ma mị” đối với những con chiên ngoan đạo như trước đây.

       Các bạn xem toàn văn mục sư Đinh Ủy đọc bản “tố cáo” Hội đồng liên tôn Việt Nam tại đây:

            Ngọc Lan

9 thoughts on “Hội đồng liên tôn Việt Nam “bẽ mặt”

  1. Bộ mặt thật và tôn chỉ “đoàn kết dân tộc” của Hội đồng liên tôn Việt Nam đã bị bóc mẽ. Không biết sau sự việc “bẽ mặt” lần này, Hội đồng liên tôn Việt Nam còn có thể tiếp diễn chiêu trò “ma mị” đối với những con chiên ngoan đạo như trước đây.

  2. Trước những việc làm bỉ ổi, vô liêm sỉ, lợi dụng vấn đề tôn giáo hoạt động chống Đảng, Nhà nước, hai mục sư đạo Tin Lành là Đinh Ủy và Đinh Thanh Trường đã dũng cảm làm những điều mà không ít những con chiên ngoan đạo của Chúa không dám làm. Bức thư “tố cáo” bản chất và những việc làm sai trái của cái gọi là Hội đồng liên tôn Việt Nam được chia sẻ gần đây trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi đặc biệt từ cộng đồng mạng và dư luận xã hội. Lần đầu tiên, bộ mặt trí trá của một tổ chức, hội nhóm “khoác áo” tôn giáo bị bóc mẽ. Lần đầu tiên, một mục sư trong tôn giáo lên tiếng bóc mẽ bản chất và những âm mưu thâm độc của hội, nhóm bất hợp pháp này.

  3. Hội đồng liên tôn Việt Nam được thành lập tại Hoa Kỳ, là tập hợp của một số đối tượng “có số má” là thành viên trong các tôn giáo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài. Chưa nói đến tính nhập nhằng trong việc liên minh “Chúa”, “Thánh”, “Phật”, Liên tôn Việt Nam còn cho thấy tính không chính danh của mình. Là một bệnh phẩm ra đời nhằm mục đích chống Đảng, Nhà nước, thời gian qua, Hội đồng liên tôn Việt Nam hễ mở miệng là đều lợi dụng những sự kiện phức tạp về tôn giáo để lớn tiếng kêu gọi đòi đấu tranh cho cái gọi là “quyền tự do tôn giáo” ở Việt Nam.

  4. Đúng là cái tổ chức lưu manh mà, chúng không từ thủ đoạn hòng đạt được mục đích từ cái tên đến những thành viên trong đó. Chúng tưởng rằng cái trò mèo của chúng sẽ khó bị phát hiện nhưng giờ thì mọi người thấy rồi đấy, bản chất của cái gọi là Hội đồng liên tôn VN nó là thế nào!

  5. Hội đồng liên tôn thực chất chỉ là một hội trái phép lập ra nhằm tập hợp những kẻ theo tôn giáo nửa mùa, tức là đi tu nhưng lòng không tu, không thật tâm tu tập, rèn kinh sách, giữ lòng trong sạch mà lại lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để giở trò, kích động những người cùng tôn giáo, lợi dụng đức tin của họ để lôi kéo họ và những trò lố do bọn chúng nghĩ ra nhằm chống đối chính quyền.

  6. Hội đồng liên tôn Việt Nam đã bị bóc mẽ. Không biết sau sự việc “bẽ mặt” lần này, Hội đồng liên tôn Việt Nam còn có thể tiếp diễn chiêu trò “ma mị” đối với những con chiên ngoan đạo như trước đây

  7. Hội đồng liên tôn Việt Nam được thành lập tại Hoa Kỳ, là tập hợp của một số đối tượng “có số má” là thành viên trong các tôn giáo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài. Chưa nói đến tính nhập nhằng trong việc liên minh “Chúa”, “Thánh”, “Phật”, Liên tôn Việt Nam còn cho thấy tính không chính danh của mình. Mặc dù được thành lập với danh xưng và tôn chỉ “mĩ miều”, nhưng ngay cả những đối tượng cầm đầu của cái gọi là liên tôn này dù có “lạc quan” đến mấy cũng không thể hình dung được một ngày nào đó “Thần” vốn là “chí cao vô thượng” của tôn giáo này lại xếp ngang hàng với “Phật” ở tôn giáo khác.
    Chẳng hiểu sao một tổ chức ở Việt nam lại được thành lập ở Hoa kỳ là sao? Phải chăng tổ chức này hoạt động với mục tiêu không trong sáng cho nên bị cấm?

  8. Dư luận đang chờ đợi sự phản ứng chính thức từ Hội đồng liên tôn Việt Nam, nhưng rõ ràng với việc đích danh đọc đơn tố cáo Hội đồng liên tôn Việt Nam cho thấy hội nhóm này khó mà “thanh minh” với giáo dân và cộng đồng mạng. Bộ mặt thật và tôn chỉ “đoàn kết dân tộc” của Hội đồng liên tôn Việt Nam đã bị bóc mẽ. Không biết sau sự việc “bẽ mặt” lần này, Hội đồng liên tôn Việt Nam còn có thể tiếp diễn chiêu trò “ma mị” đối với những con chiên ngoan đạo như trước đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s