Posted in Tin Tức

Nguyễn Xuân Diện: Tư cách đại biểu Quốc hội là vậy sao thưa ông Nguyễn Xuân Diện?

Nguyễn Xuân Diện: Tư cách đại biểu Quốc hội là vậy sao thưa ông Nguyễn Xuân Diện?

h1228

      Nguyễn Xuân Diện, gương mặt thân quen trong làng rận chủ quốc nội, vừa qua cũng theo bước đàn anh Nguyễn Quang A xung phong “ra trận”, tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Với cái mẽ là cán bộ Viện nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, những tưởng con đường thực hiện “ảo mộng” của Nguyễn Xuân Diện sẽ không gặp phải những trắc trở, chông gia như những nhà rận chủ tiền nhiệm trong phong trào tự ứng cử. Ấy vậy mà Diện cũng không khá hơn những chiến hữu đi trước, cùng dắt díu nhau đi đến con đường mang tên “thất bại”.
Continue reading “Nguyễn Xuân Diện: Tư cách đại biểu Quốc hội là vậy sao thưa ông Nguyễn Xuân Diện?”