Posted in Tin Tức

Nguyễn Xuân Diện: Tư cách đại biểu Quốc hội là vậy sao thưa ông Nguyễn Xuân Diện?

Nguyễn Xuân Diện: Tư cách đại biểu Quốc hội là vậy sao thưa ông Nguyễn Xuân Diện?

h1228

      Nguyễn Xuân Diện, gương mặt thân quen trong làng rận chủ quốc nội, vừa qua cũng theo bước đàn anh Nguyễn Quang A xung phong “ra trận”, tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Với cái mẽ là cán bộ Viện nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, những tưởng con đường thực hiện “ảo mộng” của Nguyễn Xuân Diện sẽ không gặp phải những trắc trở, chông gia như những nhà rận chủ tiền nhiệm trong phong trào tự ứng cử. Ấy vậy mà Diện cũng không khá hơn những chiến hữu đi trước, cùng dắt díu nhau đi đến con đường mang tên “thất bại”.
Continue reading “Nguyễn Xuân Diện: Tư cách đại biểu Quốc hội là vậy sao thưa ông Nguyễn Xuân Diện?”

Posted in Tin Tức

Nguyễn Quang A – Nhân Vật Tự Ứng Cử lại Giở trò…

Nguyễn Quang A – Nhân Vật Tự Ứng Cử lại Giở trò… 

Capture

       NGuyễn Quang A – Từ khi về nghỉ hưu, Nguyễn Quang A thường xuyên làm tiền bằng cách tham gia các hội nhóm chống phá đất nước, viết bài thuê cho các diễn đàn phản loạn núp dưới danh nghĩa “dân chủ, nhân quyền”. Khi Đại hội XII của Đảng diễn ra, Nguyễn Quang A cùng bè lũ điên cuồng xuyên tạc, vu cáo, chửi bới. Nay nhân dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sắp diễn ra, Quang A tiếp tục lợi dụng sự kiện chính trị trọng đại này để khỏa lấp khát vọng chống phá đất nước của y.
Continue reading “Nguyễn Quang A – Nhân Vật Tự Ứng Cử lại Giở trò…”