Tự do bầu cử – thủ đoạn lừa bịp quần chúng nhân dân của bè lũ tay sai

Bau_cu_QH

      Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ XII kết thúc tốt đẹp. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu, xứng đáng vào các vị trí quan trọng lãnh đạo đất nước; đưa ra những chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước trong tình hình, bối cảnh mới. Tuy nhiên, các đối tượng phản động, bọn bè lũ tay sai luôn lợi dụng nhận thức của một số bộ phận quần chúng nhân dân để bôi xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành quả của Đảng, Nhà nước trong suốt quá trình chiến tranh đánh đuổi bè lũ cướp nước, thống nhất cũng như đưa đất nước phát triển, vượt qua những thách thức của thời đại ngày nay.
Continue reading ” Tự do bầu cử – thủ đoạn lừa bịp quần chúng nhân dân của bè lũ tay sai”

Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

hochiminh1.jpg

     Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc Việt Nam và của nhân loại đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ tư tưởng có giá trị về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta.

Continue reading “Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”

Nguyễn Đình Cống – Thông báo từ bỏ Đảng, chiêu bài của bọn phản động

images

     Nguyễn Đình Cống nguyên là giảng viên của trường Đại học Xây dựng, hiện nay đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều cán bộ, giảng viên trong các trường học viện, đại học trong toàn quốc đã và đang công tác. Như vậy, chúng ta sao có thể theo dõi và biết đến Nguyễn Đình Cống nhỏ nhoi trong xã hội cũng như chưa có đóng góp gì cho đất nước…
Continue reading “Nguyễn Đình Cống – Thông báo từ bỏ Đảng, chiêu bài của bọn phản động”

Về việc Nguyễn Đình Cống “từ bỏ Đảng”

Capture

      Ngày 02/2/2016, đồng loạt trên các diễn đàn phản loạn đăng tải các bài viết chống phá, xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước xung quanh việc Nguyễn Đình Cống, sinh 1937 “từ bỏ Đảng”. Nguyễn Đình Cống nguyên là giảng viên Đại học Xây dựng Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, ông Cống còn được biết đến như một “rận cái” trong đám “các nhà dân chủ” chuyên chửi bới Đảng, Nhà nước, hoạt động chống phá đất nước theo phương thức “bất bạo động” do đám khủng bố Việt Tân giật dây.
Continue reading “Về việc Nguyễn Đình Cống “từ bỏ Đảng””

Ân xá quốc tế xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Capture

       Ngày 28/01/2016, tổ chức Ân xá quốc tế công bố một bản báo cáo hết sức xuyên tạc, vu khống trắng trợn tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Mang danh là một tổ chức hoạt động trên lĩnh vực nhân quyền – đấu tranh cho nhân quyền quốc tế (!?), song bản chất, động cơ, mục đích và thực tế hoạt động của hội nhóm trí trá này hoàn toàn phản nhân quyền. Hay nói cách khác, Ân xá quốc tế được các thế lực cực đoan Mỹ và phương Tây nhào nặn ra để phục vụ các động cơ chính trị ngầm nhằm phá hoại thể chế chính trị ở các quốc gia khác. Bản chất nhằm gây rối loạn, bất ổn!
Continue reading “Ân xá quốc tế xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam”

 Vấn đề đa nguyên đa đảng – chiêu bài của các thế lực thù địch nhằm phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam

images

      Mỹ và các nước phương Tây đại diện cho các nước tư bản chủ nghĩa. Họ luôn tự hào rằng có nền dân chủ, tự do bậc nhất thế giới và lợi dụng điều đó để mang tiếng “dìu dắt” cũng như can thiệp vào nội bộ các nước khác trong đó đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có Việt Nam.
Continue reading ” Vấn đề đa nguyên đa đảng – chiêu bài của các thế lực thù địch nhằm phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam”

Luận điệu xuyên tạc hậu Đại hội XII

Capture

       Đại hội Đảng lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của nhân dân cả nước. Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, vu khống nhằm phá hoại Đại hội XII. Sau khi Đại hội XII bế mạc, đám phản loạn tiếp tục tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc nhằm hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Continue reading “Luận điệu xuyên tạc hậu Đại hội XII”

Đại hội Đảng lần thứ XII thành công tốt đẹp!

20160128095100-anh-1-3

       Sau hơn 8 ngày làm việc, Đại hội Đảng lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hân hoan, phấn khởi và tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển, vượt qua khó khăn, thách thức. Nghị quyết Đại hội XII được thông qua với sự nhất trí của tất cả các đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội bầu một lần được 19 người vào danh sách Bộ Chính trị với số phiếu rất cao và cũng bầu một lần 180 uỷ viên chính thức, 20 uỷ viên dự khuyết với số cũng phiếu cao. Điều này khẳng định sự đoàn kết thống nhất, dân chủ trong Đảng.
Continue reading “Đại hội Đảng lần thứ XII thành công tốt đẹp!”

Đảng Cộng sản Việt Nam – Niềm tin và hy vọng

10738570743_7987b94429_o

       Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ 12 đang diễn ra. Những vấn đề chính tập trung liên quan đến nhân sự, đường lối, chủ trương Việt Nam trong tình hình mới… Đây là những vấn đề mang tính bước ngoặt trọng điểm trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới với những với những khó khăn và thách thức.

Continue reading “Đảng Cộng sản Việt Nam – Niềm tin và hy vọng”

Phong trào “Je suis Dân oan”  của lũ rận chủ

Capture

      Sau những thất bại từ Chiến dịch Nhân quyền cho Việt Nam 2015; Tổng Tuyệt thực toàn cầu giờ đây các “rận chủ” lại tiếp tục tổ chức cái gọi là “Ngày Quốc Tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam” với khẩu hiệu “Je suis Dân oan”  nghĩa là “tôi là dân oan”  bắt chước phong trào “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie) tưởng niệm 12 ký giả toà soạn báo Charlie ở Pháp bị khủng bố thảm sát.

Continue reading “Phong trào “Je suis Dân oan”  của lũ rận chủ”

Ngồi nghĩ linh tinh lo chuyện đất nước

 

Capture

       Đó đúng là những những cụm từ phản ánh những tên không phải là phóng viên mà ngồi bình luận về chuyện đất nước, thế sự. Nghe thì cũng hay và mượt mà, hình thức biểu hiện như lo cho đất nước, lo cho dân tộc Việt Nam nhưng sự thật đang cố nặn chữ để nhận tiền của nước ngoài, bán nước để cầu vinh.

Continue reading “Ngồi nghĩ linh tinh lo chuyện đất nước”

Đừng nhân danh yêu nước để gây rối

Capture

       Những ngày qua, trong khi Đại hội Đảng lần thứ XII đang diễn ra thì trên các diễn đàn phản loạn như boxitblog, danluan, viettan… tràn ngập các bệnh phẩm có nội dung xuyên tạc, phá hoại Đại hội. Rất nhiều “cây bút” được tọng đầy USD của ngoại bang đã nhào nặn, bịa đặt các luận điệu trí trá, vu khống, xuyên tạc về Đại hội XII. Nhân danh yêu nước để gây rối, phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước trở thành nét đặc trưng mang tính phổ quát của những kẻ tự xưng “nhà dân chủ”.
Continue reading “Đừng nhân danh yêu nước để gây rối”

Đảng Cộng sản Việt Nam – Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

Capture

       Ngày 3/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập dựa trên yêu cầu, mục đích và nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tiến trình lịch sử. Sau rất nhiều năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quần chúng nhân dân một cách sáng suốt, vượt qua những khó khăn như đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng và phát triển đất nước…
Continue reading “Đảng Cộng sản Việt Nam – Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”

Chiêu trò rẻ tiền của bầy rận chủ

Capture

       Hãy nhìn cách “dân làm báo” điên loạn đăng những bài viết chống phá, xuyên tạc về tình hình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII mới thấy sự trắng trợn, trí trá và cũng có phần “ngu dốt” trong những chiêu trò rẻ tiền của chúng. Rẻ tiền trong cách dựng chuyện, bịa đặt thông tin, trí trá trong lối suy diễn, ngu dốt trong cách nhìn nhận vấn đề và trắng trợn trong mục đích chống phá… tất cả những điều đó đã “vạch trần” âm mưu và những hoạt động bẩn thỉu của “dân làm báo” trước ánh sáng của công luận.
Continue reading “Chiêu trò rẻ tiền của bầy rận chủ”

“Quan nhất thời, dân vạn đại” – nhân dân kỳ vọng ở Đại hội XII

10157271_662423337206740_694469450689047366_n

       Thành ngữ có câu “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Câu ấy có nghĩa là: “Làm quan chỉ có thời hạn, còn làm dân thì mãi mãi, dân lúc nào cũng là dân. Do vậy, làm quan phải thế nào để khi đương chức cũng như khi mãn nhiệm được dân tin, dân quý” (Theo http://www.bachkhoatrithuc.vn). Câu thành ngữ như lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà sâu sắc đối với những người “làm quan”, đồng thời cũng khẳng định vai trò của “dân” trong mọi thời đại, mọi thể chế chính trị. Chỉ có nhân dân là trường tồn mãi mãi, còn “quan” thì chỉ có một hạn định mà thôi. Bởi thế, “quan” phải thế nào cho xứng với sự kỳ vọng, niềm tin của nhân dân, để đến khi “Cởi bỏ mũ ô sa”, hết “quan” thành “dân”, khi ấy dân còn tin yêu, kính trọng. Có vậy, đất nước mới phát triển, non sông vững bền và lòng người mới quy phục.
Continue reading ““Quan nhất thời, dân vạn đại” – nhân dân kỳ vọng ở Đại hội XII”

Biển Đông nóng lên trong kỳ Đại hội Đảng

anh-le-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xii-cua-dang-hinh-3

       Những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông đang làm “nóng” lên bầu không khí căng thẳng giữa nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam với Trung Quốc. Những tuyên bố gần đây của Bắc Kinh cho thế giới thấy rõ dã tâm “trước sau như một” của giới tinh hoa nước này trên Biển Đông cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng thực hiện bước tiến mới trong chuỗi kế hoạch liên hoàn biến Biển Đông thành “ao nhà” của họ.
Continue reading “Biển Đông nóng lên trong kỳ Đại hội Đảng”

Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Capture

       Sáng nay 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu, đại diện cho 4,5 triệu đảng viên. Đại hội lần này của Đảng thu hút sự quan tâm, theo dõi và đưa tin của nhiều hãng thông tấn báo chí cả trong và ngoài nước, đặc biệt là dư luận trong nước. Người dân kỳ vọng và tin tưởng Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ tiếp tục lựa chọn được những đảng viên đủ “đức” và “tài” nắm giữ các vị trí quan trọng, “chèo lái” con thuyền đất nước tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.
Continue reading “Toàn cảnh ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”

Đa nguyên đa đảng – chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch

10738570743_7987b94429_o

         Các nước Mỹ và phương Tây đại diện cho các nước Tư bản chủ nghĩa. Họ luôn tự hào rằng có nền dân chủ, tự do bậc nhất thế giới và lợi dụng điều đó để mang tiếng “dìu dắt” cũng như can thiệp vào nội bộ các nước khác trong đó đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có Việt Nam.
Continue reading “Đa nguyên đa đảng – chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch”

Xuyên tạc sự thật – thói quen truyền thống của bầy rận chủ

Capture

        Từ lâu, “dân làm báo” được nhiều người biết đến là blog “trái chiều” do những phần tử “phản loạn” lập ra. Không chỉ là nơi đăng tải nhiều thông tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, thông tin thiếu kiểm chứng nhằm “đầu độc” dư luận nhằm bôi nhọ nhiều nhân vật lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, “dân làm báo” còn được biết tới như là “sân chơi” giữa bầy rận chủ quốc nội với các thế lực thù địch bên ngoài nhằm mặc cả “ngả giá” cho những hoạt động chống Đảng, Nhà nước.
Continue reading “Xuyên tạc sự thật – thói quen truyền thống của bầy rận chủ”

Vô lý khi can thiệp vào nội bộ Việt Nam của một số tổ chức quốc tế

151216132901_nguyen_van_dai_640x360_fbnguyenvandai_nocredit

        Các tổ chức quốc tế ngày càng đóng vai trò tích cực vào hoạt động của cộng đồng quốc tế. Các tổ chức quốc tế như WB, Liên Hợp quốc… đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ thiên niên kỷ ở các quốc gia nghèo đói, các quốc gia còn tồn tại nhiều phong tục tập quán lạc hậu…
Continue reading “Vô lý khi can thiệp vào nội bộ Việt Nam của một số tổ chức quốc tế”

Có nên bàn tán về cái chết của cụ Rùa Hồ Gươm

3

     Sự kiện cụ Rùa Hồ Hoàn Kiếm (còn gọi là Hồ Gươm) chết vào chiều ngày hôm qua 19/1/2016 đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sục sôi trên nhiều trang mạng xã hội. Người mải mê đi tìm nguyên nhân khiến cụ Rùa đã nhiều năm tuổi “tử vong”, kẻ lại chìm đắm trong những suy diễn mê tín về “điềm gở – điềm lành”… Tất cả đã và đang tạo nên một bầu không khí “náo nhiệt” bởi những chiêu trò “đồn thổi” và những cuộc chơi “chém loạn” diễn đàn.

Continue reading “Có nên bàn tán về cái chết của cụ Rùa Hồ Gươm”

Cụ Rùa Hồ Hoàn Kiếm chết…và âm mưu của bầy rận chủ

21-1349318661_480x0

       Sự kiện cụ Rùa Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) chết lúc 16h30 chiều nay đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh một “cụ Rùa” lâu năm chết ở Hồ Hoàn Kiếm, bởi lẽ trước đây người dân Thủ đô đã từng được chứng kiến nhiều cụ Rùa hàng chục năm tuổi qua đời. Tuy nhiên, cái chết có phần “đột ngột” của cụ Rùa ngày hôm nay thực sự đã tạo nên một khoảng trống và cú “sốc” về mặt tinh thần đối với nhiều người dân Thủ đô Hà Nội bởi hình ảnh cụ Rùa ở Hồ Hoàn Kiếm đã trở nên quá đỗi thân quen.
Continue reading “Cụ Rùa Hồ Hoàn Kiếm chết…và âm mưu của bầy rận chủ”

Gạn đục khơi trong – tiếp nhận thông tin chính thống về Đại hội XII

       0147ab6596d3adf9f8a1dde5a27af55e

       Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 20/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Dự kiến Đại hội sẽ làm việc từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/01/2016. Chủ đề của Đại hội XII là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
Continue reading “Gạn đục khơi trong – tiếp nhận thông tin chính thống về Đại hội XII”

Tình tiết nhỏ hé lộ bản chất to

Capture

       Muôn ngàn chiêu trò, thủ đoạn phá hoại Đại hội Đảng lần thứ XII do đám phản loạn tiến hành. Cũng không nên bận tâm làm gì với các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt thông tin về Đại hội trên các diễn đàn phản loạn boxitblog, viettan, danluan… Tuy nhiên, qua một tình tiết nhỏ trên diễn đàn boxitblog để thấy rõ bản chất thông tin bịa đặt và mục đích chống phá của những tên núp dưới danh nghĩa “ban quản trị” diễn đàn phản loạn này.
Continue reading “Tình tiết nhỏ hé lộ bản chất to”

Đoàn kết dân tộc! Đập tan mọi mưu toan phá hoại Đại hội XII!

infonet_trang_tri_000

       Đại hội Đảng lần thứ XII đang tới gần. Toàn dân tộc kỳ vọng và đặt niềm tin lớn lao vào Đại hội. Để góp phần vào sự thành công của Đại hội thì việc lật tẩy, bóc mẽ âm mưu, đập tan các hoạt động phá hoại Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng. Bên cạnh sự vào cuộc trực tiếp của các cơ quan chức năng thì bản lĩnh chính trị, sự tỉnh táo, sáng suốt trong tiếp nhận thông tin của mỗi người dân sẽ góp phần đập tan mọi mưu toan phá hoại Đại hội XII.
Continue reading “Đoàn kết dân tộc! Đập tan mọi mưu toan phá hoại Đại hội XII!”

“Dân làm báo” và những trò xưa cũ!

Capture.PNG

        Được biết đến như là một blog “trái chiều”, “dân làm báo” được các đối tượng rận chủ trong nước sử dụng như là một công cụ trong các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc thông tin nhằm chống Đảng, Nhà nước. Đây cũng là nơi phô diễn tất cả sự tráo trở, trí trá và bản chất xấu xa ti tiện của các đối tượng rận chủ quốc nội. Minh chứng cho nhận định này là việc “dân làm báo” giữ vai trò là diễn đàn cho số bồi bút của rận chủ viết bài tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt thông tin, vu cáo chính quyền và cũng là nơi mà các thế lực thù địch và các phần tử xấu “mặc cả” chuyện “làm tiền” của các blogger với chúng.
Continue reading ““Dân làm báo” và những trò xưa cũ!”

“Sự thật” trong cách nhìn của bầy rận chủ?

Capture

         Góp vui trong dàn hợp xướng “tuyên truyền xuyên tạc” nhằm chống Đảng, Nhà nước của bầy rận chủ quốc nội, Vũ Đông Hà gần đây có bài viết “chúng ta không thể là sự thật nếu không đạp lên giả dối mà đi” được đăng tải trên blog “ruột” của bầy rận chủ mang tên “dân làm báo”. Bàn về sự thật, nhưng Vũ Đông Hà lại không hiểu gì về “sự thật”. Bởi lẽ sự thật nằm ngay trong cuộc sống chứ hoàn toàn không phải là thứ viễn vông mà gã cùng bầy chiến hữu rận chủ đang tìm kiếm từ các thế lực ngoại bay hay nói rõ ràng hơn “sự thật” không phải là thứ có thể đem ra “đánh đổi”, “làm tiền” mà những kẻ như Hà đang làm.
Continue reading ““Sự thật” trong cách nhìn của bầy rận chủ?”

Luận điệu xuyên tạc phá hoại Đại hội Đảng XII

Capture

       Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 – 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang sống trong bầu không khí phấn khởi, kỳ vọng lớn lao ở Đại hội XII. Đảm bảo an ninh, an toàn trước – trong thời gian diễn ra Đại hội sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội. Do vậy, việc nhận diện các luận điệu xuyên tạc phá hoại Đại hội XII của các phần tử thù địch, cực đoan, cơ hội chính trị là hết sức cần thiết.
Continue reading “Luận điệu xuyên tạc phá hoại Đại hội Đảng XII”

Ngày hội thi “hót” của những tên bán nước

chim-hc3b3t

       Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam được sắp được tổ chức. Mọi công cuộc chuẩn bị về khâu tổ chức, bảo vệ, dự trù nhân sự và các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam, lái con tàu Việt Nam đi lên trong khi tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp và khó lường.

Continue reading “Ngày hội thi “hót” của những tên bán nước”

Không để kẻ xấu lợi dụng phá hoại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12

1

       Trong không khí nô nức thi đua chào mừng thời gian tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2, toàn nhân dân nô nức mong chờ Đại hội Đảng được diễn ra một cách tốt đẹp. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 này là tổ chức nhân sự, đặc biệt thế hệ lãnh đạo đất nước mới, có đủ khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn và thách thức của tình hình thế giới và khu vực.
Continue reading “Không để kẻ xấu lợi dụng phá hoại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12”

Diễn đàn phản loạn Dân Luận và “cuộc thi” tráo trở

Capture

       Mấy ngày nay, đám phản loạn gắn mác “các nhà dân chủ” như điên dại, nổi khùng nổi đóa khi Đại hội Đảng lần thứ XII sắp diễn ra. Bao giờ chẳng vậy, những kẻ cơ hội, phản bội quê hương, bợ đít ngoại bang luôn lăm le, dòm ngó chột giật thời cơ để công kích, xuyên tạc, chống phá sự ổn định, phát triển của đất nước Việt Nam. Và Đại hội Đảng luôn trở thành mục tiêu trọng điểm mà các phần tử phản loạn dốc toàn mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn lưu manh trí trá vào hoạt động chống phá.
Continue reading “Diễn đàn phản loạn Dân Luận và “cuộc thi” tráo trở”

Trung Quốc toan tính gì khi xâm phạm FIR TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)

1111

      Sự kiện Trung Quốc thực hiện 54 chuyến bay đi vào vùng thông báo bay FIR – TP Hồ Chí Minh của Việt Nam mà không “thông báo” trước trong những ngày đầu năm 2016 là chủ đề “nóng” được báo chí và dư luận cả trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Ai cũng biết hành động ngang ngược này của Trung Quốc là sự tiếp nối những toan tính bấy lâu nay của giới tinh hoa Bắc Kinh trong chiến lược độc chiếm Biển Đông. Tuy nhiên, đằng sau động thái gây hấn này là gì? Và nó ẩn chứa những toan tính thế nào thì không phải ai cũng rõ. Trong nội dung bài viết này, cá nhân tác giả mong muốn sẽ cung cấp cho người đọc một số thông tin là cơ sở để hiểu đúng và vạch trần âm mưu của Trung Quốc xung quanh động thái này.
Continue reading “Trung Quốc toan tính gì khi xâm phạm FIR TP Hồ Chí Minh (Việt Nam)”

Gắp lửa bỏ tay người: Thủ đoạn hiểm độc

Capture

       Còn khoảng hơn một tuần nữa, Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ diễn ra. Chính bởi tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị trọng đại của Đại hội mà các phần tử phản loạn ra sức tìm đủ mọi cách phá hoại. Suốt mấy tháng nay, đặc biệt mấy tuần nay trên các diễn đàn phản loạn tràn ngập các bài viết bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc. Thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, câu chữ mĩ miều song không thể che lấp sự thật khách quan và càng không thể bưng bít bản chất chống phá.
Continue reading “Gắp lửa bỏ tay người: Thủ đoạn hiểm độc”

Trung Quốc vi phạm FIR của Việt Nam

ki

       Trong những ngày qua, dư luận trong nước và quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt cho những diễn biến căng thẳng gần đây trên Biển Đông mà nguyên nhân nảy sinh xuất phát từ Trung Quốc. Theo thông tin được Cục Hàng không Việt Nam công bố, từ 1/1-8/1/2016 Trung Quốc đã thực hiện 46 chuyến bay vi phạm vùng thông báo bay FIR của Việt Nam. Hành động mới nhất này của Trung Quốc đã làm dấy lên nguy cơ căng thẳng xung đột trên Biển Đông.
Continue reading “Trung Quốc vi phạm FIR của Việt Nam”

Sự dối trá chua ngoa!

Capture

       Hoạt động chống phá của các phần tử phản loạn ngày càng quyết liệt, quỷ quyệt khi Đại hội Đảng lần thứ XII sắp diễn ra. Như một quy luật, mỗi khi diễn ra Đại hội Đảng, hoạt động chống phá rầm rộ hơn rất nhiều. Bởi trọng tâm âm mưu của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên bằng mọi giá để đạt được mục đích ấy, từ hành vi xuyên tạc, phá hoại tư tưởng, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc đến tổ chức các hoạt động gây rối loạn đất nước, chuẩn bị “Cách mạng màu”… đều được các phần tử phản loạn thực hiện ráo riết.

Continue reading “Sự dối trá chua ngoa!”

Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

2131438973-1-1285063775-sg3

       Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách mạng Tháng tám 1945 đã viết “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”
Continue reading “Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam”

Lực lượng vũ trang khẳng định sức mạnh răn đe lũ phản động và bầy rận chủ

111

        Sáng nay, ngày 9/1/2016, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Bộ Công an phối hợp cùng Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức “Lễ xuất quân và triển khai các phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. Buổi lễ đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo nhân dân thủ đô, nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Continue reading “Lực lượng vũ trang khẳng định sức mạnh răn đe lũ phản động và bầy rận chủ”

“Mạng lưới blogger Việt Nam” lại làm bậy

Capture

       Mạng lưới blogger Việt Nam là một hội nhóm tập hợp những kẻ chuyên hành nghề “dân chủ, nhân quyền”. Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền nhằm xuyên tạc, vu cáo, chống phá đất nước Việt Nam theo sự chỉ đạo của ngoại bang. Sau nhiều hoạt động lừa bịp, bị dư luận lên án mạnh mẽ và buộc phải nằm im, thì mới đây ngày 08/01/2015, hội nhóm này tiếp xúc với Garrett Harkins, tùy viên chính trị thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Xung quanh vấn đề này có đôi điều cần nói.
Continue reading ““Mạng lưới blogger Việt Nam” lại làm bậy”

Cảnh giác: hoạt động chống phá Đại hội XII

2015-10-15_09-17-00_anh minh hoa

       Sắp đến ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại đối với toàn dân tộc. Con đường phát triển đất nước trong những năm tới sẽ được quyết định bởi những quan điểm thể hiện trong Văn kiện Nghị quyết và nhân sự lãnh đạo đất nước trong Đại hội XII. Nhân sự kiện trọng đại này, các phần tử phản loạn ở bên trong và bên ngoài đất nước ra sức tiến hành các hoạt động chống phá quyết liệt, xảo quyệt.
Continue reading “Cảnh giác: hoạt động chống phá Đại hội XII”

Tạ Phong Tần lại xuyên tạc Công an, Quân đội

Capture

       Ngày 06 tháng 01 năm 2016, trên diễn đàn phản loạn danluan đăng tải bệnh phẩm “Quân đội, công an cũng bị tước đoạt quyền con người” của Tạ Phong Tần. Mục đích của bệnh phẩm nhằm xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, kích động gây chia rẽ và hạ uy tín của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Nhận diện bệnh phẩm này là cần thiết.
Continue reading “Tạ Phong Tần lại xuyên tạc Công an, Quân đội”

Free Nguyễn Văn Đài – bịp bợm đầu năm

Capture

       Ngày 16/12/2015, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Văn Đài (Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”, quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự. Nhân sự kiện này, đám đồng bọn phản dân hại nước của Đài ra sức xuyên tạc, vu cáo, dở đủ trò bịp bợm để “làm tiền” và chống phá đất nước.
Continue reading “Free Nguyễn Văn Đài – bịp bợm đầu năm”

Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

T-ng tuy-n c- 1946

       Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 06/01/1946 với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, không phần biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối. Đây là lần đầu tiên công dân của một nước Việt Nam độc lập được thực hiện quyền bỏ phiếu, bầu ra 333 đại biểu, lập nên Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
Continue reading “Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”

Việt Nam trao công hàm phản đổi hành động TQ tại Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình

       Ngày 2/1/2016, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động Trung Quốc thực hiện bay thử nghiệm ra sân bay xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh “Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hành động tương tự và có hành động thiết thực, cụ thể góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”.
Continue reading “Việt Nam trao công hàm phản đổi hành động TQ tại Biển Đông”

Vấn đề Du học sinh trở về nước – nhìn nhận từ góc độ khách quan

anh cho bai luu hoc sinh

      Du học sinh nhằm chỉ những con người Việt Nam được học tập ở nước ngoài. Trong đó có cả những cán bộ, học sinh Việt Nam đi theo các chương trình học bổng do nguồn ngân sách của Nhà nước Việt Nam hoặc của nước ngoài và số đi theo các chương trình học bổng tự túc tức tự túc 100% số tiền học tập. Đáng nói ở đây, số này chiếm 90% tổng số lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.
Continue reading “Vấn đề Du học sinh trở về nước – nhìn nhận từ góc độ khách quan”

Trương Văn Dũng và trò ăn vạ

Capture

        Trương Văn Dũng là ai?

       Trương Văn Dũng sinh năm 1958 tại Hà Nội. Trước đây, Dũng làm nghề xe ôm, tuy nhiên Dũng lại không tu chí làm ăn mà phạm nhiều tiền án tiền sự vì tội trộm cắp và gây rối trật tự công cộng. Có lẽ nghề xe ôm không đủ oai nên những năm gần đây Dũng chuyển sang làm “nhà đấu tranh dân chủ”. Khổ nỗi vốn không có trình độ viết lách, bịa chuyện như những “rận chủ” khác nên Dũng phải nhờ vào cái tài “ gây rối trật tự công cộng” của mình để được đứng chung với hàng ngũ “rận chủ”, thực chất Dũng được tuyển vào để làm một quân cờ, tay sai cho những kẻ cầm đầu và đồng thời là kẻ chăn dắt “lực lượng dân oan”. Như cá gặp nước, Dũng luôn nổi bật trong các cuộc biểu tình về tài gây gổ, chửi bậy hung hăng và ăn vạ với công an, trật tự.
Continue reading “Trương Văn Dũng và trò ăn vạ”

Câu chuyện phe cánh – xuyên tạc trắng trợn

Capture

       Những ngày cuối năm 2015, đám kẻ phản loạn ra sức chế tác bệnh phẩm và len lỏi vêu mõm ngóng chờ “quản trị viên” của các diễn đàn như bauxitblog, danluan, viettan, RFA, VOA, RFI… upload để nhận “nhuận bút”. Thứ “nhuận bút” có được từ sự dối trá, lừa bịp. Kiếm tiền bằng sự chống phá đất nước, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, dân tộc, bất chấp đạo nghĩa, mù quáng làm tay sai cho ngoại bang.
Continue reading “Câu chuyện phe cánh – xuyên tạc trắng trợn”

Những hi vọng trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12

anh cho bai dai hoi dang

       Một nhiệm kỳ sắp qua đi và Đảng Cộng sản Việt Nam lại rà soát nhân sự để chọn ra những người con ưu tú, đủ khả năng để lãnh đạo đất nước đi lên phát triển vượt qua những khó khăn và thách thức của tình hình thế giới và khu vực.
Continue reading “Những hi vọng trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12”

Toàn cảnh hoạt động chống phá đất nước năm 2015

Capture

     Chỉ còn ít ngày nữa, nhân loại sẽ bước sang năm 2016. Một năm qua, thế giới có nhiều biến động lớn về chính trị, kinh tế, xã hội… Và cũng một năm qua, hoạt động chống phá đất nước Việt Nam của những kẻ mang danh “các nhà dân chủ” cũng rất quyết liệt. Song nhìn toàn cảnh, tất cả mọi âm mưu, ý đồ, hoạt động ấy đều thất bại thảm hại. Cùng nhìn lại năm 2015 để thấy được toàn cảnh bộ mặt phản bội tổ quốc, giả danh dân chủ, nhân quyền của những kẻ bợ đít ngoại bang.
Continue reading “Toàn cảnh hoạt động chống phá đất nước năm 2015”

Đại sứ Mỹ và việc không nên làm

Capture

        Nhắc đến số cơ hội chính trị, số chống đối trong nước thì cái tên Nguyễn Văn Đài đã quá quen thuộc đối với những ai có hiểu biết về tình hình chính trị, thời sự trong nước. Một kẻ ra sức chống đối chính quyền nhân dân, nói xấu Đảng, Nhà nước, nói xấu sự phát triển thành quả dân tộc, phủ nhận vai trò và công lao của những người đã hi sinh cho sự độc lập và thống nhất của dân tộc bằng cách viết, lưu trữ và tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Continue reading “Đại sứ Mỹ và việc không nên làm”

Muôn ngàn chiêu trò chống phá trước Đại hội Đảng XII

Capture

       Không phải chỉ trước kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam mới xuất hiện các hoạt động xuyên tạc, vu cáo, chống phá của các phần tử phản loạn. Hoạt động chống phá này diễn ra hằng năm, thường xuyên, bởi mưu toan của ngoại bang muốn nô dịch đất nước Việt Nam và lòng tham đê hèn của những kẻ cơ hội chộp giật phản bội Tổ quốc có khi nào chấm dứt. Mỗi khi Đại hội Đảng toàn quốc chuẩn bị diễn ra, rầm rộ các hoạt động chống phá bẩn tưởi cần phải được nhận dạng nguyên hình.
Continue reading “Muôn ngàn chiêu trò chống phá trước Đại hội Đảng XII”